Jak mogę Państwu pomóc?

Oferuję Państwu doradztwo prawne począwszy od porady prawnej, przygotowaniu stanowiska prawnego w danej kwestii, a skończywszy na reprezentowaniu przed sądem.

Główne obszary praktyki:

Odszkodowania
Prowadzę sprawy przed ubezpieczycielami o odszkodowanie z umowy autocasco, odpowiedzialności OC posiadacza pojazdu mechanicznego, umowy NNW, OC przedsiębiorstwa, podmiotu leczniczego. Oferuję pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za doznane krzywdy, zwrotu kosztów leczenia, renty i innych należności dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i ich najbliższych. Reprezentuję klientów indywidualnych w sprawach z zakresu błędu medycznego oraz o ustalenie zdarzenia medycznego przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.”

 

Prawo pracy
Doradzam pracownikom w zakresie umów o pracę – treści, zmiany, sposobów rozwiązania stosunku pracy. Pomagam w dochodzeniu swoich praw przed pracodawcą oraz w sporach przed sądem.

 

Spory sądowe
Reprezentuję Klientów indywidualnych w sporach sądowych w sądzie cywilnym, pracy, administracyjnym – w obu instancjach oraz przed Sądem Najwyższym.
Prawo cywilne
Oferuję pomoc w zakresie zawierania, treści i sporów dotyczących umów najmu, umów najmu lokalu okazjonalnego, sprzedaży, dzierżawy, zlecenia i dzieła. Doradzam także w zakresie ochrony własności, zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia służebności, w tym służebności przesyłu. Przygotowuję opinie dotyczącą umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości i umowy deweloperskiej.

 

Prawo rodzinne
Prowadzę sprawy o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa. Pomogę w uzyskaniu alimentów, ustaleniu kontaktów z dzieckiem, egzekwowaniu ustalonych kontaktów z dzieckiem, w zakresie praw rodzicielskich. Reprezentuję klientów w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami oraz w sprawach dotyczących stosunków majątkowych między małżonkami.

 

Prawo spadkowe
Prowadzę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, w sprawach o zachowek oraz o dział spadku. Oferuję pomoc przy ustaleniu kręgu spadkobierców, osób uprawnionych do zachowku oraz sporządzeniu testamentu i postanowień dotyczących wydziedziczenia, zapisów i poleceń.

W przypadku przeszkód w podjęciu danego zlecenia (konflikt interesów, tematyka spoza obszaru praktyki) oferuję pomoc w znalezieniu specjalisty z danej dziedziny.