Formy współpracy

Oferuję Państwu następujące Formy współpracy, które mogą Państwa dostosować dogodnie do Państwa potrzeb i przewidywanego zaangażowania czasowego.

 

Warunki i zasady korzystania z usługi polegającej na udzieleniu porady prawnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – Internet, telefon.