Zakres usług

Oferuję kompleksową obsługę przedsiębiorstw/ stowarzyszenia/fundacji szczególności w następujący zakresie:

ZAŁOŻENIE PODMIOTU

 • przygotowanie umowy/ statutu/ regulaminu
 • wypełnienie formularzy KRS
 • złożenie dokumentów rejestrowych
 • rejestracja podmiotu we właściwym rejestrze

PRAWO UMÓW

 • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy (umowy o pracę, kontrakt managerski, umowy o zakazie konkurencji)
 • opinie dotyczące umów cywilno-prawnych
 • porady prawne, wyjaśnienia i konsultacje
 • opiniowanie umów sprzedaży, najmu, o usługi, dzieło, zlecenie, umów nienazwanych
 • analiza zawartych umów pod kątem potencjalnego ryzyka prawnego

REGULAMINY

 • przygotowanie regulaminów sklepów internetowych
 • sprawdzenie regulaminów pod kątem niedozwolonych klauzul umownych
 • sporządzanie ogólnych warunków umów

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA PRAWNA

 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego oraz zmian umów
 • obsługa organów spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń)
 • udział w negocjacjach handlowych, spotkaniach biznesowych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą

WINDYKACJA

 • dochodzenie zapłaty należności
 • wezwania do zapłaty
 • monitowanie dłużników
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym
 • pozwy
 • pozwy w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)

Pozostaję w stałym kontakcie z agentem ubezpieczeniowym, notariuszem, doradcą podatkowym, tłumaczem oraz komornikiem sądowym.