Zakres usług

Oferuję kompleksową obsługę przedsiębiorstw/ stowarzyszenia/fundacji szczególności w następujący zakresie:

TRANSPORT/LOGISTYKA/SPEDYCJA

 • obsługa firm spedycyjnych/ transportowych
 • rozpatrywanie reklamacji transportowych
 • dochodzenie odszkodowania za uszkodzony lub utracony ładunek
 • wdrażanie uproszczonych form zlecania usług spedycyjnych
 • opiniowanie umów dotyczących agencji celnej, magazynowania, przewozu i spedycji

PRAWO PRACY

 • sporządzanie umów z zakresu prawa pracy
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania umów o pracę
 • przygotowanie wewnętrznych aktów prawa pracy
 • przygotowanie polityki firmy dotyczących przeciwdziałania mobbingowi / dyskryminacji
 • szkolenia pracownicze

RODO

 • audyt firm pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem unijnym
 • przygotowanie dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych
 • sprawdzenie poprawności obowiązujących polityk firm

 

WINDYKACJA

 

 • dochodzenie zapłaty należności
 • wezwania do zapłaty
 • monitowanie dłużników
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym
 • pozwy
 • pozwy w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)

PRAWO GOSPODARCZE I OBSŁUGA PRAWNA

 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego oraz zmian umów
 • obsługa organów spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń)
 • udział w negocjacjach handlowych, spotkaniach biznesowych
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów, aktów wewnętrznych oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą

 

Pozostaję w stałym kontakcie z agentem ubezpieczeniowym, notariuszem, doradcą podatkowym, tłumaczem oraz komornikiem sądowym.