Ubezpieczyciele oszczędzają na wypłatach za części zamienne

Post 3 of 11

Pech ! Kolizja nie z mojej w winy. Nie ma powodu do zmartwień: oddam auto do mojego mechanika – ubezpieczyciel jest przecież zobowiązany zwrócić mi koszty naprawy. Dostaję kosztorys, który jest zaniżony. O i już jest pod górę. Warsztat wycenia naprawę na kwotę wyższą i choć domagam się zwrotu poniesionych kosztów, zakład ubezpieczeń nie chce ich zapłacić, kwestionując użycie części oryginalnych do naprawy auta.  Czy zasadnie?

Stethoscope with car

Powszechną praktyką ubezpieczycieli jest obniżanie odszkodowań z uwagi na weryfikację cen użytych części zamiennych. Zakłady ubezpieczeń mają w zwyczaju przyjmować , że w wyniku zastosowania części oryginalnych, poszkodowany na tym się wzbogacił. Zakłady tak postępują bez z względu na wiek auta. Ubezpieczyciele powołują się na obowiązek poszkodowanego do podejmowania działań w celu nie powiększania rozmiarów szkody .

Działanie zakładów ubezpieczeń jest niezgodne z wytycznymi Sądu Najwyższego i sądów powszechnych,  a zakłady ubezpieczeń nie są w stanie obronić swoich argumentów w postępowaniu sądowym.

Przykład:

Pan Michał zarejestrował auto w 2011r. W 2014r. miał kolizję z pojazdem ubezpieczonym w towarzystwie X z winy drugiego uczestnika. Pan Michał oddał swoje auto do naprawy, ale według kosztorysu zakładu ubezpieczeń opiewającego na 15.000 zł – nie było możliwe jego naprawienie. Pan Michał zlecił sporządzenie kosztorysu warsztatowi, który wycenił naprawę na 22.000  zł. Kosztorys warsztatu został przesłany do ubezpieczyciela, który skorygował go do kwoty 20.000 zł. Warsztat dokonał naprawy i wystawił fakturę na kwotę 20.000 zł. Ubezpieczyciel odmówił zwrotu poniesionych kosztów naprawy. Zakład ubezpieczeń przyznał Panu Michałowi odszkodowanie według własnych wyliczeń powołując się na tzw. “urealnienie” części zamiennych i żądając faktur źródłowych.

Sądy powszechne zasądzające odszkodowanie od ubezpieczycieli wskazują,  że decyzje ubezpieczycieli są błędne. Zakład ubezpieczeń nie może dokonać amortyzacji części zamiennych, powołując się na obowiązek poszkodowanego do minimalizacji zakresu szkody. To ubezpieczyciel jest zobowiązany do przywrócenia stanu pojazdu sprzed wyrządzenia szkody jako całości. Sądy wielokrotnie podkreślały, iż naprawa auta przy użyciu części oryginalnych, nie prowadzi do wzrostu wartości pojazdu.

Trudno też w praktyce sobie wyobrazić w jaki sposób poszkodowany mógłby wpłynąć na obniżenie kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu. W jaki sposób poszkodowany przyczynił się do zwiększenia rozmiaru szkody – poprzez skorzystanie z usługi sprawdzonego mechanika czy też  zapłatę marży  u niego stosowanej?

Kolejną niedorzecznością ze strony ubezpieczycieli jest żądanie faktur źródłowych – czyli  faktur mających wskazywać źródło pochodzenia części zastosowanej do naprawy oraz jej cenę nabycia przez warsztat naprawczy.  Warsztaty nie są zobowiązane do ich wydawania i przedstawiania zakładowi ubezpieczeń. Może to zostać potraktowane jako  ingerencja w prowadzoną działalność gospodarczą mechanika czy też naruszenie tajemnicy handlowej. Dodatkowo, przedstawienie  faktury źródłowej za zakup części nie przesądza, tego że  warsztat właśnie tej części użył do naprawy pojazdu.

Częstokroć ubezpieczyciele nadużywają swojej nadrzędnej pozycji i nie są skorzy do zmiany już raz podjętej decyzji. Nie dajmy się jednak nabić w butelkę i zgłaszajmy dostrzeżone nieprawidłowości.

W sytuacji zaniżenia odszkodowania pozostaje skarga do organów nadzoru, często jednak będzie konieczne wystąpienie do sądu w celu dochodzenia swoich racji na drodze sądowej.

Tags: , ,

This article was written by Iza