Urlop ojcowski

Post 8 of 11

Pojawienie się dziecka to niewątpliwie przełomowe wydarzenie w życiu rodziny. Ustawodawca przewidział szereg uprawnień również dla ojców takich jak: względny zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, względny zakaz delegowania poza stałe miejsce zatrudnienia, urlop okolicznościowy z uwagi na urodzenie dziecka czy też urlop ojcowski.

Urlop ojcowski to uprawnienie przysługujące ojcom, które często mylone jest z tzw. urlopem „tacierzyńskim”, czyli sytuacją dzielenia pomiędzy rodzicami urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Urlop ojcowski zgodnie z unormowaniami wynikającymi z prawa pracy przysługuje pracownikowi – ojcowi wychowującemu dziecko.

 

Cały artykuł znajduje się na stronie  www.infor.pl

 

Zapraszam serdecznie do lektury.

 

kadry

Tags: , ,

This article was written by Iza Odz