Wezwanie policji na miejsce kolizji – ZA i PRZECIW

Post 10 of 11

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zwłaszcza gdy występują opady śniegu – o stłuczkę nie trudno. Wystarczy moment nieuwagi i  pojazd za Tobą zamiast zatrzymać się w bezpiecznej odległości, najeżdżasz na Twoje auto. Co robić? Jak się zachować? Czy wezwać policję czy załatwić to samemu?

3zkancelaria - Wypadek Samochodowy

W pierwszej kolejności zatrzymaj auto i zadbaj o bezpieczeństwo ruchu w miejscu stłuczki. Następnie niezwłocznie usuń pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego.  Pamiętaj – pozostawienie pojazdu na jezdni jest niedozwolone, chyba że w wypadku ktoś ucierpiał. Za brak usunięcia pojazdu możesz otrzymać mandat karny.  Do obowiązków kierowcy – sprawcy należy podanie swoich danych personalnych i danych personalnych  właściciela oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W tym miejscu pojawia się dylemat czy wzywać policję czy poprzestać na spisaniu oświadczenia ze sprawcą zdarzenia.

Stosownie do zapisów ustawy prawo o ruchu drogowego  obowiązkowo należy powiadomić policję, gdy  w wypadku jest zabity lub ranny.  Zaleca się również kontakt z policją  gdy sprawca nie ma przy sobie wszystkich dokumentów, są wątpliwości co do winy uczestników kolizji, podejrzewasz, że kierujący jest pod wpływem alkoholu  lub środka odurzającego.

Jeśli jesteś sprawcą, w Twoim interesie jest porozumienie się z drugim uczestnikiem.

Kierujący uszkodzonym pojazdem prawdopodobnie będzie chciał spisać oświadczenie – nie powinno w nim zabraknąć takich informacji jak – data, miejsce zdarzenia, okoliczności, dane uczestników, w tym nr rej pojazdów oraz nr polisy ubezpieczenia. Jeśli byli świadkowie zdarzenia również ich dane powinny znaleźć się na oświadczeniu. Warto mieć w aucie przygotowane oświadczenie _ zobacz oświadczenie.

W przypadku małych uszkodzeń możesz umówić się z poszkodowanym, że  bez zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela  – bez konieczności utraty zniżek, sam pokryjesz koszty naprawy.

W tej sytuacji nie warto wzywać policji – grozi Ci mandat karny oraz punkty karne. Dodatkowo będziesz musiał poczekać na przyjazd policji, co może potrwać nawet do paru godzin.

Jeśli jesteś poszkodowanym, w Twoim interesie jest zabezpieczenie dowodów winy sprawcy.

Choć nie ma obowiązku wzywania policji, to niestety dla wielu ubezpieczycieli dopiero protokół z policji przesądza o przyjęciu odpowiedzialności i wypłacie odszkodowania. Brak wypłaty jest szczególnie odczuwalny dla twojego budżetu, gdy uszkodzenia pojazdu, a zatem koszty naprawy są znaczne. Dlatego jako poszkodowany zastanów się czy lepiej nie zadzwonić na policję. Może okazać się, że będziesz musiał poczekać na przyjazd radiowozu nawet do paru godzin. Jeśli nie decydujesz się na wezwanie policji – zabezpiecz dowody winy sprawcy – zadbaj by wszystkie niezbędne dane znalazły się w oświadczeniu – wykonaj sam zdjęcia np. telefonem, z uszkodzeniami obu pojazdów.

W mojej praktyce często spotykam się z tym, że sprawcy podpisani pod oświadczeniem  – w postępowaniu przed ubezpieczycielem nie potwierdzają okoliczności zdarzenia. Zazwyczaj w  takich sprawach lub gdy okoliczności zdarzenia nie są jasne – ubezpieczyciele odmawiają dobrowolnej wypłaty odszkodowania i pozostaje Ci dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Reasumując jeśli jesteś sprawcą zdarzenie – warto obyć się bez policji, bo szybciej i sprawniej załatwisz sam sprawę na miejscu. Jeśli jesteś poszkodowanym rozważ czy przy poważnych uszkodzeniach  warto ryzykować tym, że nie uzyskasz odszkodowania od ubezpieczyciela.

This article was written by Iza Odz